بررسی خواص سایشی ماده ی مرکب زمینه آلومینیم (AA2124) تقویت شده با ذرات بین فلزی دی سیلیسید مولیبدن

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-1_007

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

در این پژوهش، ماده ی مرکب دارای زمینه ی آلیاژ آلومینیم 2124 تقویت شده با 25 درصد حجمی ذرات دی سیلیسید مولیبدن تولید و خواص سایشی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. تولید این ماده ی مرکب به روش متالورژی پودر انجام شد. پودر زمینه به بوسیله ی ریزافشانی گازی و ذرات تقویت کننده به روش سنتز در دمای بالا به شکل خود پیش رونده (SHS) تولید شدند. پس از مخلوط شدن پودرهای زمینه و تقویت کننده توسط آسیای گلوله ای، حدیده کاری گرم انجام شد و به این ترتیب، یک ماده ی مرکب با توزیع یکنواختی از ذرات تقویت کننده در زمینه تولید شد. نمونه های حدیده کاری شده عملیات حرارتی نوع T6 شدند و آزمون سایش به وسیله ی دستگاه سایش سوزن بر روی صفحه در دو حالت قبل و پس از عملیات حرارتی انجام شد. ضریب اصطکاک و ضریب سایش ابعادی نمونه های ماده ی مرکب به دست آمدند و رفتار سایشی با تعیین میزان کاهش وزن سوزن های از جنس ماده ی مرکب بررسی شد. سطوح سایش این سوزن ها و صفحه با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و انجام بررسی های EDS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که سازوکار عمده ی سایش از نوع سایش چسبنده بوده است، ولی سازوکارهای سایش اکسیدی و ساینده نیز به مقدار جزیی مشاهده شد. عملیات حرارتی نیز باعث بهبود مقاومت به سایش نمونه های ماده ی مرکب به میزان 25 درصد شد.

Authors

فاطمه پیاده

مربی، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی اسفراین

حسن عبدالله پور

استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان