بررسی وضعیت آینده اشتغال زنان در ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICH02_028

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

Abstract:

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح دنیا نشان می دهد که ایران یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است در همین راستا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با طراحی مدل توسعه اشتغال خصوصا در حوزه اشتغال زنان عوامل عمده موثر شناسایی و اثرات متقابل آنها به صورت حلقههای بازخوردی ، وضعیت آینده اشتغال زنان با توجه به شرایط مختلف پیش بینی و در نهایت پس از تشریح وضعیت متصور برای آینده اشتغال با ارایه نتایج حاصل از اجرای مدل، میتوان نسبت به سناریوسازی و شبیهسازی مدل نیز اقدام و پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست های مناسب در بهره گیری از فرصت ها یا در صورت مواجه شدن با تهدید های آتی ، راهکارهایی ارایه شده است.

Authors

لیلا حسینی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

عاطفه امین دوست

استاد دانشگاه نجف آباد