مقایسه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مسایل بهینه سازی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,915

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATH01_069

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

الگوریتم های ژنتیک(GA) تکامل تفاضلی(DE) و بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) برای حل انواع مختلفی از مسایل بهینه سازی به کاربرده می شوند. روش های محاسباتی زیادی وجود دارند که برای مسایل بهینه سازی یکسان نتایج متفاوتی را به دست می آورند که با تغییر در پارامترها و عملگرهای موجود در هر روش می توان عملکرد آن ها را بهبود بخشید. بنابراین هدف این مقاله مقایسه ی عملکرد الگوریتم های GA DE و PSO در حل مسایل بهینه سازی یکسان با پارامترهای مشابه است.نتایج به دست آمده نشان می دهند که عملکرد GA در به دست آوردن بیشترین تعداد جواب مینیمم کننده تابع معیار بهتر از DE و PSO بوده است و از هر دوی آن ها سریعتر است.

Keywords:

Authors

فرید حیدرپور

دانشجوی دکتری ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد، یزد

سیدمهدی کرباسی

استاد گروه علوم ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد، یزد

نرگس بیدآبادی

استادیار گروه علوم ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد، یزد