کاربرد بادبندهای واگرا در سازه های فولادی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 534

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_138

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

بادبندهای واگرا دارای قابلیت بسیار خوب جذب انرژی و نیز شکل پذیری و سختی مناسبی هستند و در عین حال استفاده از آنهادر سازه ها با ظرافت های ویژ های همراه است بطوریکه عدم طراحی مناسب و اجرای نکایی خاص اعتبار سیستم را براحتیمخدوش می کند . متاسفانه در کشورمان طراحی و اجرای این گونه سیستم ها بر مبنای ضوابط خاص صورت نمی گیرد و در نتیجهمقاوم سازی بسیاری از این سا زه ها را در پی خواهد داشت . محور اصلی این مقاله شناسایی نقاط ضعف سازه های موجود باسیستم مهاربندی واگرا در درگیری با زلزله طرح و ارایه پیشنهاداتی در چگونگی بازسازی یا سطح نیاز لرزهای می باشد. در اینکار پژوهشی نمونه هایی از سازه های متداول با سیستم یاد شده انتخاب و با مدلسازی به روش تحلیل غیرخطی، بر مبنای روشعملکردی مورد مطالفه قرار گرفته است. انواع ضعف های محتمل سازه ای شناسایی و راهکارهای رفع نقیصه های موجود ارایهگردیده است بطوریکه سیستم بتواند از خود رفتار لرز های مناسبی را نشان دهد.

Authors

صفی کرمیان کنگاوری

صفی کرمیان کنگاوری ، کارشناس ارشد عمران ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

علی عینی فرد

کارشناس مهندسی عمران شهرستان دلفان

امیر شیخیان

کارشناس مهندسی عمران، کارمند اداره راه شهرستان دلفان