آسیب شناسی پدیده کودکان کار و خیابان در ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,904

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_124

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

کودکان کار و خیابان از جمله پر خطرترین گروه ها هستند چرا که نسبت به سایر افراد در معرض آسیب های جدی روانی، اجتماعی و جسمی بیشتری قرار دارند. این مقاله به بررسی و آسیب شناسی پدیده کودکان کار و خیابان در ایران پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و آسیب شناسی آن از دیدگاه حقوقی، اجتماعی و دینی و فرهنگی در کشور ایران بوده است. روش بکار گرفته شده از نوع توصیفی تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد جامعه ما از نظر قوانین موجود و ضمانت های اجرایی آن در زمینه کار کودک دارای نواقصی است و نیازمند تغییرات است. از نگاه اجتماعی و آسیب شناسانه با توجه به تغییرات در جوامع شهری، رشد مهاجرت ها و توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی این پدیده در سالیان اخیر تشدید شده است. برای کنترل و پیشگیری پدیده کودکان کار و خیابان، جامعه نیازمند به بازبینی در قوانین موجود، در دسترس قرار دادن فرصت های آموزشی برابر، فعال نمودن انجمن های حمایت از حقوق کودکان و ... است.

Authors

ادریس سلطانی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پیمان جهانداری

کارشناسی ارشد مشاوره، پژوهشگاه علوم و فناوری طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی آجا

صادق احمدی منش

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی