تیوری رمزنگاری تصویر مبتنی برآشوبی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEITS01_066

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

سیستم های آشوبناک با داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون حساسیت به مقدار اولیه، یک روش ایده آل برای رمزنگاری محسوب می شوند. در این تحقیق با بهره گیری از تبدیل چند رزولوشنی موجک و ترکیب سیستم های آشوب الگوریتم رمزنگاری تصویر ارایه می گردد. در روش پیشنهادی تحقیق در فاز جابه جایی پیکسل ها با اعمال تبدیل موجک و بهره گیری از ماتریس های فرکانس پایین آن و به کارگیری کلیدهای امنیتی وابسته به تصویر ورودی و نقشه های چندگانه و همچنین نگاشت های لجستیک به صورت ترکیبی استفاده می شود. نتایج آزمایش ها براساس معیارهای ارزیابی الگوریتم های رمزنگاری از قبیل نمودار هیستوگرام، ضریب همبستگی و ارتباط پیکسل های مجاور، تحلیل امنیت، آنتروپی اطلاعات، حساسیت به کلید اولیه و تحلیل فضای کلید نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در سطح بالایی از امنیت قرار دارد.

Authors

اسماعیل صادقی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران.

سید محسن روستا

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

محمد رضا بهمنی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران