بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در مبدل پوسته و لوله مارپیچ

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 942

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEM02_019

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

مبدل های حرارتی تجهیزاتی صنعتی هستند که به کمک آن ها می توان در اثر تماس غیرمستقیم دو سیال، سیال دیگر را گرم یا سرد کرد. این تجهیزات کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلفی از قبیل نیروگاه های تولید برق، پالایشگاه ها، صنایع ذوب فلز و... دارند. در این مقاله جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله مارپیچ به روش عددی مورد بررسی قرا گرفته است. در این شبیه سازی سطح خارجی پوسته به صورت عایق در نظر پرفته شده است. تاثیر پارامترهای هندسی مختلف موثر بر جریان و عدد ناسلت شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش عدد دین و عدد رینولدز عدد ناسلت افزایش پیدا می کند. همچنین مشاهده می شود که با افزایش گام قطری به دلیل کاهش پیچش، انتقال حرارت نیز کاهش می یابد. همچنین دیده شد که با افزایش تعداد حلقه و افزایش قطر مارپیچ، به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت، عدد ناسلت و در نتیجه انتقال حرارات افزایش می یابد.

Authors

امیرحسین رضاییان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

مهدی صاحبی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قمsahebi@qut.ac.ir