ارزیابی تاثیر قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی بنگاه ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 699

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF09_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت در حال تغییر بوده و نوع تغییرات نیز بسیار متنوع شده است، نیازمندقابلیت هایی هستند که بتوانند برای بنگاه ها مزیت رقابتی پایدار را به وجود آورند. پژوهشگران پیشنهاد می کنند که باتوجه به شرایط تغییر یافته کنونی اگربنگاه ها بخواهند که با بنگاه های پیشرو رقابت کنند، باید به سمت کسب و حفظقابلیت های رقابتی پویا حرکت نمایند. لذا در این مطالعه با هدف پر کردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه به بررسی تاثیرنقش قابلیت های پویادرایجادمزیت رقابتی در قالب تحقیقی مروری- ترویجی پرداخته شد. مزیت رقابتی از هرنوع که باشد می تواند از حیث عملکرد رقابتی به صورت پایدار یا موقتی باشد. رویکرد قابلیت های پویا (یکپارچگی، یادگیری، پیکرهبندی مجدد) بیان می کند که مزیت رقابتی بنگاه، به فرآیندهای مدیریتی و سازمانی آن بستگی دارد. نتایج نظری اینتحقیق می تواند به عنوان راهنمای راه و مکملی در راستای توجه بیشتر به نقش مهمی که قابلیت های پویادرایجادمزیترقابتی درشرکت های دولتی و خصوصی باشد.

Authors

زهره استکی اورکانی

کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

اسحاق رازمند

کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج