درس پژوهی مفهوم کسربه عنوان روش نوین آموزشی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 653

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA02_219

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

پژوهش و پژوهشگری در طول تاریخ بشر استمرار داشته است و خمیرمایه علمی و پژوهشی انسان ها از دوران کودکی و نوجوانی و عمدتا در محیط های آموزشی شکل می گیردو به دنبال آن در سایر دوره های زندگی به شکوفایی و باروری می رسد. آموزش ریاضیات یکی ازچالش هایی است که همیشه دغدغه معلمان است .کسر یکی از موضوعاتی که دارای بدفهمی های زیادی در تدریس می باشد.پژوهش حاضر یک درس پژوهی در حوزه موضوعی مفهوم سازی کسرها می باشد.محققان در عرصه آموزش ریاضی می کوشند تا از منظر درون و برون ریاضی مقوله یاددهی-یادگیری و حل مساله را مورد مطالعه قرار دهند. طبیعت و محتوای دانش ریاضی ،فرآیند یادگیری ریاضیات در کودکان و بزرگسالان،تفاوت های فردی و سبک های یادگیری با برنامه های خرد و کلان آموزشی و شیوه های تدریس ریاضی در این شاخه از دانش بشر قابل طرح هستند.این درس پژوهی برای مفهوم سازی کسرها به روش علمی و مقایسه ای انجام شد و دریافتیم که آموزش مفاهیم با توجه به کار پژوهشی – تحقیقاتی تاثیر گذار تر است.نکات روانشناسی یادگیری یکی از مواردی است که در این پروژه در حین تدریس رعایت شده است وگرنه ممکن بود که با وجود فراهم بودن شرایط همه جانبه ، نتیجه مورد نظر حاصل نشود.نتایجی که بدست آمده،حاصل چند سال تجربه محققین و همکاران بوده است.و در انتها نیز پیشنهادهایی جهت بهبود هر چه بهتر فرآیند و ایجاد بانک اطلاعاتی از موضوعات مختلف ارایه شده است.

Authors

بهروز تقی زاده

معلم آموزش و پرورش تربت جام،معلم ودانشجوی کارشناسی ارشدآموزش ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

عفت امیرخانی

معلم آموزش و پرورش تربت جام،معلم و دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد