دانشگاه فرهنگیان چشم انداز سند تحول بنیادین

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 998

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_147

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی جامعه بیشترین نقش را داراست؛ اکثر اندیشمندان و صاحب نظران آن را زیر بنای رشد و توسعهمی دانند. پیشرفت و ترقی جوامع انسانی در گرو تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت اداره مطلوببخش های مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تلاش بیشتری داشته اند، نتایج موفقیت آمیزی را درحرکت پر شتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسب نموده اند.هدف آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، فقط تعلیم دروس، انتقال میراث فرهنگی نسل هایگذشته به نسل جدید و پرورش قوای ذهنی دانش آموزان نیست؛ بلکه فراتر از آن ها، رشد و پرورش دانشآموزان در ابعاد جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی از اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش محسوبمی شود. با توجه به اهداف مذکور، مسوولیت و رسالت دستگاه آموزش و پرورش، بیش از پیش سنگین تر وحساس تر شده و ضرورت انجام اصلاحات اساسی در ساختار، برنامه ها و روش های آموزشی و پرورشی آناجتناب ناپذیر است.

Authors

ماهان عطشان

کارشناس علوم تربیتی

پوریا عطشان

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

رضا جوکار

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

امیرحسین ونایی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی