مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی و مدل عددی شاخص کاویتاسیون سرریز سد شهید مدنی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_341

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

سرریز ها به عنوان یکی از مهمترین سازه های هیدرولیکی سدها، جریان سیلاب های ورودی به مخزن سد را با سرعت بالا از سراب به پایاب عبور می دهند. عبور جریان با سرعت بالا با پدیده مخرب کاویتاسیون همراه است. در این تحقیق وقوع پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز سد شهید مدنی با استفاده از مدل عددی Flow 3D بررسی و نتایج حاصل از آن، با نتایج مدل آزمایشگاهی واحد تحقیقات آب مقایسه شد و مشاهده گردید که بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی، مطابقت خوبی وجود دارد و می توان از نرم افزار Flow 3D برای محاسبه پدیده کاویتاسیون در سرریزها استفاده نمود. نتایج محاسبه شاخص کاویتاسیون نشان داد که عدد کاویتاسیون در تنداب بیشتر از 2/0 می باشد، بنابراین سازه تنداب نیاز به هوادهی ندارد و پدیده مخرب کاویتاسیون در سرریز سد شهید مدنی رخ نخواهد داد.

Authors

بابک قاضی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

اسماعیل جیحونی

مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان