استفاده از سیکل عملیات حرارتی کوئنچ میانی برای حصول فولاد دوفازی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,032

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSHT01_002

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1388

Abstract:

در این تحقیق خواص مکانیکی و ریز ساختار فولادهای دو فازی حاصل از سیکل عملیات حرارتی کوئنچ میانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا نمونه های فولاد AISI1020 در دمای 930 درجه سانتیگراد بمدت 20 دقیقه آستنیته کامل شده و سپس سریعا در محلول آب و 10% وزنی نمک، کوئنچ شدند. در مرحله بعد نمونه ها در دماهای 750، 775، 800، 825 و 850 درجه سانتیگراد و در زمانهای 5، 10، 15، 20، 30 دقیقه آستنیته جزئی شده و سپس کوئنچ شدند تا ساختار دوفازی فریتی مارتنزیتی حاصل شود. آنگاه تمام نمونه ها تحت آزمایش کشش سختی سنجی و متالوگرافی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش دمای عملیات حرارتی در ناحیه دوفازی استحکام افزایش و درصد ازدیاد طول کاهش یافته است. این افزایش در استحکام به علت افزایش کسر حجمی مارتنزیت است. در مقایسه با دو سیکل دیگر تهیه فولادهای دوفازی، (سیکل عملیات حرارتی کوئنچ پله ای و سیکل عملیات حرارتی آنیل میان بحرانی) درصد ازدیاد طول در سیکل اعمال شده در این تحقیق بیشتر و استحکام کششی و تسلیم پایین تر است.

Keywords:

Authors

آرش فتاح حسینی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی کاوه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

محمد رزازی بروجنی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد