بررسی انتقال حرارت و افت فشار در لوله های مارپیچ

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,668

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FFHMT04_019

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

در این مطالعه نسبت انحنا و طول گام لوله ای مارپیچی بر شدت انتقال حرارت و میزان افت فشار در رژیم جریان ارام بررسی شده است. همچنین اثر افزودن جسم متخلخل بر راندمان مبدل های حرارتی کویل مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد نرخ انتقال حرارت درون لوله های مارپیچ با افزایش طول گام و کاهش نسبت انحنا بهبود می یابد. از طرفی، نسبت انحنا در مقایسه با طول گام تاثیر بیشتری بر روی عدد ناسلت و افت فشار دارد. در تونل باد میزان افزایش انتقال حرارت برای سرعت های بالاتر بیشتر است و همچنین جسم متخلخل می تواند تا حدود 32% بازده مبدل را افزایش بدهد.

Authors

علی عسگری فرد جهرمی

دانشجوی مهندسی شمی دانشگاه صنعتی قوچان

کریم صادقی

دانشجوی مهندسی شمی دانشگاه صنعتی قوچان

حسین بیکی

استادیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان