ارایه چهارچوبی جهت مشارکت نوآورانه بخش دولتی-خصوصی برای حمایت از توسعه شهرهوشمند

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 537

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0312

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

شهر هوشمند موضوعی است که در چند سال اخیر به دلیل منافع و مزایای بی شماری که در اجرای آن برای جوامع درحال توسعه و توسعه یافته به وجود می آورد،موردتوجه و اهمیت بسیاری قرارگرفته است.در این پژوهش به منظور توسعه شهرهای هوشمند بر اساس قراردادهای مشارکتی بخش دولتی با بخش خصوصی،مدل و الگویی پیشنهاد گردیده است تا درنهایت،موجب اثربخشی بر توسعه شهر هوشمند شود.جامعه آماری این پژوهش ،سازمان شهرداری همدان انتخاب شده است که از بین آنان 61 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.همچنین برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.در آخر،فرضیات این تحقیق پذیرفته شد که نشان از اثربخشی مدل ارایه شده در توسعه شهر هوشمند است.

Authors

محمدامین ترابی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی،دانشگاه پیام نور، ساوه، ایران

سعید جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی،دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

ارکیده حامدی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور، لرستان، ایران

مجید آرتین

کارشناس واحد برنامه ریزی،توزیع و مصرف انرژی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، ایران