ارزیابی روش های پیش بینی در برنامه ریزی تولید ادغامی: ارایه روش جدید قدر مطلق خطای پیش بینی تجمعی (CAFE)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,629

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC14_300

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

هدف اندازه گیری خطای پیش بینی، برآورد روش های پیش بینی و نیز انتخاب بهترین روش است. روش های معمول اندازه گیری خطای پیش بینی براساس فاصله بین پیش بینی ها و تقاضاهای واقعی طراحی شده و یک روش پیش بینی منجر به پیش بینی های مطابق با تقاضای واقعی، مناسب تلقی می شود. با این حال، در برخی کاربردها مانند برنامه ریزی تولید ادغامی، این معیارها مناسب نیستند؛ چون آنها قادر به در نظر گرفتن هیچ نتیجه ای مانند افزایش هزینه یا کاهش سود ناشی از خطای پیش بینی نیستند. برای مقابله با این مسیله، معیار جدیدی، CAFE (قدر مطلق خطای پیش بینی تجمعی)، به منظور ارزیابی روش های پیش بینی از نظر کل هزینه، ارایه میشود. اساسا، روش قدر مطلق خطای پیش بینی تجمعی (CAFE) طراحی می گردد تا خطاهای پیش بینی و هزینه هایی را که ممکن است بر اثر خطاها در برنامه ریزی تولید ادغامی بوجود آیند؛ در نظر بگیرد. این روش، مجموع ضرب خطای پیش بینی تجمعی و فاکتورهای وزنی برای هزینه های پس افت و موجودی است. اثربخشی معیار پیشنهادی با انجام آزمایش های متمرکز با استفاده از مجموعه داده های تقاضا، نشان داده شده است

Keywords:

قدر مطلق خطای پیش بینی تجمعی , خطای پیش بینی , روش پیش بینی , برنامه ریزی تولید ادغامی

Authors

عادل اعظمی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

محمد سعیدی مهرآباد

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران