تخریب فوتوکاتالیستی رنگدانه اریوکروم بلک تی توسط فوتوکاتالیست Ag/AgBr-RH/MCM-41

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 451

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS02_162

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های آلی توسط فوتوکاتالیست های نیمه هادی در حوزه تصفیه آب رشد چشمگیری داشته است. فلزات نجیب مثل طلا ونقره با اثر رزونانس پلاسمون خود نقش مهمی در این زمینه دارند. نیمه هادی نقره برمید با گپ انرژی 5؛2الکترون ولت کاربردهای زیادی در فرایندهای فوتوکاتالیستی دارد. آلودگی آب ها از جمله بحران های اساسی پیش روی بشر می باشند و رنگدانه هااز منابع مهم آلوده کننده به شمار می روند. پوسته برنج درسنتز مواد حفره دارمانند MCM-41 دارای کاربرد است.درواقع پوسته برنج نه تنها منبع سیلیس بلکه به عنوان یک سوبسترا برای سنتزاین ماده مزوپوری به کار می رود. در این کار پژوهشی نانو ذرات نقره برمید بر بستر حفره دار Rice husk /MCM-41 نشانده شد و نانو کامپوزیت سنتز شده توسط آنالیزهای متعددی شامل میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی ˛ (SEM) پراش اشعه ایکس ˛ (XRD) و طیف سنجی بازتابشی انتشاری (DRS) مورد بررسی وشناسایی قرار گرفت. نتایج XRD از نمونه های بدست آمده تشکیل ماده مزوپوری MCM-41 از پوسته برنج و تشکیل نانو ذرات نقره برمید را نشان داد. تصاویر TEM بیانگر تشکیل ذراتی نانو متری و کروی است. تصاویر SEM مورفولوژی سطح را نشان دادو مطالعات حاصل از طیف سنجی انتشاری نانوذرات وجود یک لبه جذب در حدود 496 نانومتر می باشد.

Authors

سیما دارایی موشنگایی

گروه شیمی تجزیه- دانشکده علوم پایه- دانشگاه گیلان- رشت

شبنم سهراب نژاد

گروه شیمی تجزیه- دانشکده علوم پایه- دانشگاه گیلان- رشت