تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 2,607

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-1-7_011

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

جرم کلاهبرداری یکی از مهمترین جرایم علیه حق مالکیت است که ارتکاب آن از قرن 18 میلادی تا به امروز هر روز گسترش مییابد. یکی از مهمترین ویژگیهای جرم کلاهبرداری گفتن دروغ توسط کلاهبردار و فریب خوردن قربانی است. همچنین یکی دیگر از ویژگیهای جرم کلاهبرداری که مورد توجه حقوق دانان قرار نگرفته سوء استفاده از نقطه ی ضعف و یا آسیب پذیری بزه دیده و بردن مال یا گرفتن یک امتیاز یا هر امر دیگری به صورت ناروا و یا ناحق است. قانون گذار ایرانی از یک سو در فصل یازدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان ارتشاء و ربا و کلاهبرداری به موضوع جرم کلاهبرداری اشاره نموده ولی هیچ ماده ای را به صراحت به جرم کلاهبرداری اختصاص نداده است ولی ماده ی 596 به صورت ضمنی به این این موضوع پرداخته است. از سوی دیگر قانون گذار در مادهی 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به صراحت به موضوع جرم کلاهبرداری پرداخته است. متاسفانه قانون گذار در این مواد به تعریف جرم کلاهبرداری به صورت خاص نپرداخته بلکه تنها به عناصر یا بخشهایی از جرم کلاهبرداری پرداخته است و این امر سبب برداشتهای متفاوت از سوی حقوقدانان از تعریف جرم کلاهبرداری شده است.

Authors

مرضیه زین الدینی نیا

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محمود روح الامینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران