فصلنامه مطالعات حقوق

Law Studies

نخستین شماره فصلنامه مطالعات حقوق، در بهار ۱۳۹۷ منتشر شده است. این فصلنامه با هدف گسترش و ارتقاء پژوهش، و چاپ مقالات علمی در حوزه مطالعات حقوق منتشر می‌شود. این فصلنامه می‌کوشد با فهم مسائل روز، به بررسی موضوعات و چالش‌های حقوقی در حوزه های مختلف حقوق نظیر عمومی، حصوصی، جزا و جرم‌شناسی، بین‌المللی و ... بپردازد. در این راستا تلاش بر این است که کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه با معیارهای علمی-پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد و از این میان مقالاتی که دارای نوآوری بوده و تجزیه و تحلیل درستی از مسائل مبتلابه و چالش‌های حقوقی ارائه می‌دهند جهت چاپ در فصلنامه انتخاب شوند.