مدیریت گام به گام بازاریابی در ارتباط با مشتریان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 918

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMBI03_004

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

درتمامی دوران ها نوع ایجاد ارتباط بین طرفین متفاوت بوده و ارتباط موثر به روش های مرتبط با هر زمان بروز می نماید. در هزاره سوم که دوران فراصنعتی یا عصر خرید وفروش است دو عامل باعث رسیدن به قدرت میشود: ارتباطات و اطلاعات . عناوین ارایه شده این مقاله ، ساده به نظر میرسند امروزه استراتژی های موفقیت ، دیگر راز نیستند بلکه خیلی ها آنها را نادیده می گیرند هدف از این پژوهش نگاهی گذرا به بازاریابی حسی ، بازاریابی هیجانی ، بازاریابی عصبی ، بازاریابی سببی و اثر گذاری آن بر روی مشتریان می باشد.

Authors

محمد رضا کاظم پور

لیسانس مدیریت اجرایی عمران، موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری، سامان اندیشان امرتات، مشهد

وحید علیزاده

لیسانس فناوری اطلاعات ، موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، سامان اندیشان امرتات، مشهد