نقش و جایگاه کارورزی و کار آموزی در تربیت معلم کودکان با نیاز خاص

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,963

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HKETE01_027

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی متون مربوط به نقش و جایگاه کارورزی و کارآموزی در تربیت معلم می باشد.دراین مطالعه با بررسی ادبیات پژوهش تلاش شده است جایگاه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان برجسته شود. با استفاده از آموزش های لازم برای دانشجو معلمان که عناصر کلیدی در تعلیم و تربیت می باشند زمینه توسعه علمی،اقتصادی و اجتماعی را در کشور فراهم نموده. کارورزی در دانشگاه فرهنگیان به دانش جو معلمان کمک می کند با یک تجربه مفید در مدارس حاضر شوند. کارورزی در حقیقت یک ایجاد فرصت عملی برای دانشجویان است که بتوانند کاستی های خود را بر طرف کنند .نتایج نشان داد کارورزی،یک محیط چالش بر انگیز برای دانشجویان فراهم می کند تا دانشجویان بتواند آموخته های خود را در بوته عمل بسنجند و کاستی های خود را در اجرا برطرف کنند .نتیجه گیری : همه موقعیت ها در کارورزی ، زمینه ای را برای تقویت دانش ها فراهم نمی کند، موقعیت ها باید یک محیط حمایتی و چالش برانگیز برای دانشجو معلمان باشد. نه فقط موقعیت ها باید حمایت شود، بلکه باید مسایل و رخدادهایی برای دانشجو معلمان فراهم شود تا به بازاندیشی روی عمل یا باز اندیشی در عمل خود و مربیان بپردازند.

Authors

اکرم رنجبر

اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشکده علوم انسانی

لیلا شیرانی

اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشکده علوم انسانی

ناهید ناظمی

اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشکده علوم انسانی

یدالله صفری دهنوی

استادیار ،دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان