راهکارهای اثربخشی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آب

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 804

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0040

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

مدیریت یکپارچه منابع آب با هدف بهره برداری بهینه از منابع آب در جهت کاهش خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت می گیرد. فشار ناشی از نیازهای روزافزون آب از یک سو و محدودیت منابع موجود از سوی دیگر مسوولین رده بالای کشور را وادار به اعمال مدیریت علمی و عملی در منابع آب زیرزمینی کرده است. با عنایت به بحرانی بودن اکثر دشتهای کشور است و تشدید این بحران، اجرای طرح احیا و تعادل بخشی که یکی از مصوبات شورای عالی آب است بعنوان راهکار برون رفت از بحران مذکور در دستور کار قرار گرفت. از آنجاییکه وجود چالشها و مشکلات طرح احیا و تعادل بخشی، رسیدن به اهداف عالیه طرح را دشوار خواهد ساخت. در این تحقیق وضعیت طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی کشور با نگاه مدیریت به هم پیوسته منابع از دیدگاه نظام ساختاری - اداری و اجتماعی اقتصادی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و اثربخشی طرح احیا با ارایه راهکارهای برون رفت از چالشهای موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Keywords:

طرح احیا و تعادل بخشی , منابع آب زیر زمینی , مدیریت یکپارچه منابع آب , اثربخشی

Authors

علیرضا دنیایی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

امیرپویا صراف

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران