بکارگیری معماری پارامتریک در طراحی معماری اسلامی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 703

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0337

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

با وجود پیشرفت های اخیر در زمینه کامپیوتر و توسعه آن در بخش معماری، معماران توانسته اند طرح های پیچیده و نوآورانه را خلق کنند که پیش از این فکر کردن درباره آنها نیز بسیار سخت بود. کامپیوتر توانسته مشکل حل مسایل سخت معماری را حل کنند و در مواقعی وظایف معمار را به عهده بگیرد. ولی این سوال مطرح است که آیا در آینده کامپیوتر جای معمار را خواهد گرفت و طراحی ها نیازی به وجود معمار به عنوان خالق اثر نخواهد داشت بحران دیگری که با وجود کامپیوتر برای معماری پیش آمده ،جدا شدن بیش از پیش معماری از ریشه های خود، یعنی معماری سنتی است. و در این بین حلقه مفقودهای بین معماری سنتی ما و معماری امروز وجود دارد که برای پیدا کردن این حلقه مفقوده و اتصال این دو، معماری پارامتریک می تواند نقشی در اتصال این دو داشته باشد. هدف از این مقاله بررسی این مسیله است که معماری پارامتریک چگونه می توانذ نقش اتصال دهنده بین معماری سنتی و معماری امروزی را بازی می کند. روش این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای بوده و از نوع تحلیلی توصیفی و کاربردی می باشد.

Authors

قادر احمدی

استادیار گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ارومیه،

فرهاد عبدالله پور

دانشجوی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ارومیه،