بررسی شتابدهی یون ها بر پایه ایده شتابدهنده لیزر-پلاسمایی به روش بادبان نوری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,353

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMPI01_003

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

پیشرفت های اخیر در زمینه سازوکار اندرکنش لیزر-پلاسما، امکاناتجدیدی را از حیث برخورداری از شتابدهنده های ارزان تر و پر قدرتتر، به منظور بهینه سازی هر چه بیشتر فرآیند شتابدهی فراهم میآورد. یکی از این روش ها، ایده شتابدهنده لیزر-پلاسمایی به روشبادبان نوری می باشد. اساس این روش بر پایه شتابدهی یون ها تاانرژی های چندین مگا الکترون ولت و با واگرایی ناچیز است. در اینمقاله، ابتدا توضیحی از سازوکار این شتابدهنده را بیان خواهیم کرد.سپس با بررسی پارامترهای موثر برشتابدهی یون ها در روش ذکر شده،به ارزیابی تحلیلی این سازوکار خواهیم پرداخت.

Authors

سیده راحله بذله

دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

عباس قاسمی زاد

دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

مهسا مهرانگیز

دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک