بررسی عوامل اثرگذار بر امنیت انرژی در ایران با استفاده از رویکرد DEMATEL و تحلیل شبکه فازیشبکه فازی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 496

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC02_106

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

امنیت انرژی عموما به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریفمی گردد. موقعیت بی نظیر ایران در منابع انرژی این امکان را می دهد که با ارایه راهبردهای مناسب در چارچوب امنیتانرژی، امنیت ملی کشور را به حداکثر رساند. در این مقاله از روش DEMATEL به عنوان یک ابزار تصمیم گیری بر پایه مقایسات زوجی یک مدل مفهومی عوامل اثرگذار بر امنیت انرژی طراحی که نوع رابطه میان عوامل تعیین شد. سپس بارویکرد تحلیل شبکه فازی به ارزیابی عوامل و همچنین رتبه بندی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهدمهمترین عوامل اثرگذار بر امنیت انرژی مربوط مربوط به موانع اقتصادی و موانع مربوط به عدم دانش می باشد.

Keywords:

امنیت انرژی , ANP فازی , استراتژی های اندازه گیری , تجدیدپذیر

Authors

مهدی خداپرست

استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

احمد بهار

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار

یحیی علیپور

کارشناس صنعتی پالایشگاه گاز پارسیان