آنالیز سیگنال EEG برای افزایش دقت تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از سیستم های فازی عصبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 958

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UTCONF02_051

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

حافظه به صورت یک نرم افزار است که در یک ساختار وجود دارد و آثارش به صورت توانایی فرد برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در ذهن قابل مشاهده است. در بیماری آلزایمری، به دلیل تحلیل مغز،ساختار آن دچار نقصان شده و انعکاس آن به صورت کاهش توانایی بیمار در ذخیره و بازیابی اطلاعات قابل مشاهده است. هدف از این تحقیق تقویت ریتم های مغزی با استفاده از سیستم فازی – عصبی به منظور تقویت حافظه افراد سالم و مطالعه موردی آن در بیماران آلزایمری است. در این تحقیق، روش های سنتی برای تشخیص پزشکی آلزایمر توسط پزشک با استفاده از روش استنتاج فازی-عصبی مورد بحث قرار می گیرد. سیستم های فازی-عصبی، سیستم های فازی است که استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی نظریه به منظور تعیین خواص آنها (مجموعه های فازی و قوانین فازی) پردازش نمونه داده،یک رویکرد خاص در توسعه عصبی فازی سیستم استنتاج تطبیقی که نتایج قابل توجهی در طبقه بندی سیگنال هایEEG نشان داده شده است را دارا می باشد.

Authors

نگار نجفیان

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، واحد آشتیان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان ، ایران

نصور اسماعیل پور

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، واحد آشتیان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان ، ایران