بیش اعتمادی مدیران در تصمیم گیری تامین مالی (مروری بر پژوهش های پیشین)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 922

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN03_063

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

از جمله دغدغه های دایم مدیران مالی شرکتها تامین مالی میباشد. مدیران مالی شرکتها اغلب برای انجام طرحهای توسعهای یا تامین سرمایه در گردش روزمره خود به تامین مالی نیاز مییابند. با رشد و توسعه علم مالی و طراحی انواع ابزارهای تامین مالی مدیران مالی جهت تامین منابع مالی شرکت خود با انبوهی از ابزارها و روشها مواجهاند. مدیران مالی برای تصمیمگیری جهت انتخاب روش تامین مالی بنگاه اقتصادی خود همواره با این پرسش جدی مواجهاند که کدام روش یا ابزار تامین مالی میتواند بهترین و بهینهترین تامین مالی را برای شرکت تحت مدیریتشان انجام دهند. مدیران بیش اعتماد را می توان بعنوان خلاف قاعده تعریف کرد، در مفهوم مالی بیش اعتمادی بعنوان یک برآورد و یا تفسیر از میزان دانش و یا اطلاعات خصوصی تعریف شده است.در این مقاله به بررسی بیش اعتمادی مدیران در تصمیم گیری تامین مالی پرداخته شده است. نتایج حاصل مطالعات پیشین نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران بر تصمیم گیری تامین مالی تاثیر دارد.

Keywords:

بیش اعتمادی مدیران , تصمیم گیری تامین مالی

Authors

امینه نکونام قدیرلی

کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی سهروردی، گروه حسابداری

عباسعلی دریایی

استادیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره