درآمدی بر نقش گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها منتج از بازارگرایی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 495

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS01_108

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

اهمیت عملکرد به عنوان شاخص اصلی موفقیت کسب و کارها موجب شده است تا پژوهشگران طی سال های اخیر به دنبال بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن باشند. در این راستا، نقش گرایش کارآفرینانه به دلیل تعامل آن با بازارگرایی، بیشتر از سایر عوامل در بهبود و ارتقای عملکرد کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها منتج از بازارگرایی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات کتابخانه ای (مروری) است. بدین منظور، مطالب به وسیله فیش برداری از منابع مختلف چاپی و الکترونیکی که در دسترس پژوهشگر قرار داشتند، جمع آوری شدند. با توجه به ماهیت نظری پژوهش، از تحلیل و استنتاج های نظری برای تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کارها تاثیر می گذارند. همچنین، متغیر بازارگرایی به عنوان واسطه بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارها تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که کارآفرینی و بازارگرایی به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده و در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند تا بهبود عملکرد کسب و کارها تسهیل گردد.

Authors

حامد صالح نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران سرپرست شرکت خدماتی شهرک صنعتی مرزن آباد

الهام رضوانی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و مدیر دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا (س)، چالوس، ایران