بررسی جرم شناختی همسر ازاری و راهکارهای پیشگیری ازآن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 723

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_396

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

همسرآزاری پدیده ای است که از زمان های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی وجنسی ازجمله خشونت هایی است که مردان علیه زنان انجام میدهند. خشونت علیه زنان؛ پدیده شایع و تاسفباری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیبهای فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم میآورد. این مطالعه با روش کتابخانه ای انجام شده است و هدف از آن، بررسی جرم شناختی همسر ازاری و ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از این نوع خشونت می باشد. بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولتها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایینتر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.

Authors

سمانه قطب الدینی نژاد نعمت اباد

دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

محمود روح الامینی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان