چیستی شناسی توانمندسازی حقوقی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 286

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICR01_196

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

یکی از رویکردهای تاثیرگذار در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق که جدیدا وارد مطالعات فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق نیز شده است؛ رویکرد توانمندسازی حقوقی فقرا که به اختصار توانمندسازی حقوقی نامیده می شود است. این رویکرد دقیقا از جایی شروع می شود که آخرین جریان فکری در عرصه سیاست های فقرزدایی و تیوری های عدالت و برابری یعنی مفهوم فقر قابلیتی و نظریه عدالت و برابری آمارتیا سن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) پایان می یابد. در این رویکرد از قانون و نظام حقوقی، بعنوان ابزاری در راستای توانمندسازی فقرا و رساندن آنها به سطح برابری از پیشرفت با دیگران استفاده می شود. این رویکرد در مفهوم اجمالی خود اینگونه تعریف می شود: توانمندسازی حقوقی فرآیندی از تغییرات نظام مند است که فقراء و محرومین را قادر به استفاده از قوانین، نظام حقوقی و خدمات حقوقی برای حفظ و پیشبرد حق ها و منافع خود به عنوان شهروند و کنشگر اقتصادی می کند . این رویکرد، ریشه در اندیشه های آمارتیا سن و شاخ و برگ در عالم حقوق دارد.

Authors

عبدالله تقدسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

مسعود شریفی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی از دانشگاه تهران (پردیس فارابی)