صلاحیت ترمیمی و قضایی شوراهای حل اختلاف

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 437

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV01_048

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تبیین صلاحیت ترمیمی و قضایی شوراهای حل اختلاف انجام گرفته است. شوراهای حل اختلاف که بر اساس ماده ی 189 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ی اجرایی آن و نهایتا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، در سیستم قضایی ایران پی ریزی و تاسیس شده اند. از حدود چند دهه ی پیش در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری که تنها راه مقابله و پیشگیری از جرایم را مجازات می دانست، سیستم جدیدی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شد؛ بدین معنی که پس از وقوع جرم، به جای تعقیب و مجازات بزهکار، ترمیم آسیب های ناشی از بزه مطمح نظر قرارگیرد و بزهکار و نمایندگان غیر رسمی جامعه سعی در جبران خسارت بزه دیده و برطرف کردن علل ارتکاب بزه نمایند. در واقع عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسایل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یکی از برنامه های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارت های وارد شده است.

Authors

مهدی محسنی ماهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق-جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

محمود روح الامینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه باهنر کرمان