الگوهایی ساده و خلاقانه برای آموزش مشارکتی در کلاس حین تدریس مفاهیم هندسی دوره ابتدایی به کمک دست ورزی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATH02_101

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

Abstract:

با توجه به اهمیت مشارکت فراگیران در فرآیند یادگیری جمعی در کلاس و نقش بنیادی معلم در ایجاد و اداره چنین فضایی، بر آن شدیم تا چنین تجربیاتی را در قالب سلسله ماجراهایی اکتشافی و مبتنی بر مکالمات معلم با دانشآموزان به تصویر بکشیم. بدیهی است این داستانواره ها برای آموزش غیرمستقیم میتواند ایده هایی برای تالیف درسنامه های پویا در اختیار مدرسان قرار دهد. همچنین از آنجا که در دوره ابتدایی معمولا آموزش به کمک دستورزی در کنار تدریس مفاهیم ذهنی بسیار تاثیرگذارتر است، بنابراین آموزش مفاهیم هندسی دوره ابتدایی به کمک کاغذ و تا به عنوان موضوع مورد تدریس در کلاس انتخاب شده است. مشاهدات آموزگاران حین استفاده از چنین الگوهایی برای تدریس در کلاس حاکی از آن بود که آموزش مشارکتی، علاوه بر رشد انگیزه حین انجام فعالیتهای گروهی و دستورزیها، میتواند از طریق پرسش و پاسخهای مرحله ای هدفمند به بروز استعدادهای فردی مختلف و همچنین ایجاد بستر مناسبی برای یادگیری اکتشافی و مفهومی در اکثر فراگیران منجر شود، به طوریکه بر کارایی تحصیلی و عملکرد رفتاری ایشان در مدرسه و منزل موثر واقع گردد.

Authors

شبنم مومیوند

کارشناس ارشد ریاضی، پژوهشسرای دانش آموزی معلم، مدرسه پسرانه ابتدایی مهبد، خانه ریاضیات کرج

شاهد مشهودی

دانشجوی دکتری ریاضی، مدرسه نمونه دولتی شهید مطهری ناحیه یک کرج، خانه ریاضیات کرج

میلاد افشین منش

کارشناس ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، مدرسه مفید منطقه۱ تهران