بررسی اثر سفتی هسته بر پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، با در نظر گرفتن توزیع غیریکنواخت و وابسته به زمان فازها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 359

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_087

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

در این مقاله به تحلیل ضربه کم بسرعت ورق مستطیلی ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظه دار از طریق ارایه و به کارگیری یک تیوری کلی محلی هایپریولیک مرتبه بالا جدید پرداخته شده است. برای استخراج نتایجی دقیق با کم ترین خطای ممکن، توزیع غیر یکنواخت و وابسته به زمان برای فاز های ماده هوشمند آلیاژ حافظه دار و همچنین جابجایی عرضی برای هد مسته انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است علاوه بر این به جای استفاده از قانون متداول هرتز از قانون تماس اصلاح شده استفاده گردیده است و قوانین تماس مختلفی برای فازهای بارگذاری و باربرداری در نظر گرفته شده اند. آثار سفتی همه لایه ها به همراه ضخامت ورق بر سفتی تماس در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم المان محدود غیر خطی حاصل شده با استفاده از یک الگوریتم تکرار ش ونده در هر گام زمانی حل ش دند. نتایج تحلیل حاضر با نتایج تجربی مراجع دیگر مقایسه و صحت نتایج حاضر مورد تایید قرار گرفته است. در انتها اثر سیم های آلیاژ حافظه دار و اثر سفتی هسته بر پاسخ ضربه ورق ساندویچی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهند که خاصیت سوپر الاستیسیته آلیاژ حافظه دار باعث می شود که این آلیاژ در حین ضربه با تشکیل حلقه هیسترزیس انرژی زیادی را جذب کند که این امر باعث بهبود مقاومت به ضربه ورق ساندویچی و کاهش آسیب ناشی از ضربه می گردد. همچنین افزایش سفتی هسته باعث افزایش سفتی ظاهری ناحیه تماس می شود که نتیجه آن افزایش نیروی برخورد و کاهش خیز و مدت زمان برخورد می باشد.

Authors

سیدحسین حسینی

دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

محمد شرعیات

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران،