جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 560

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLSQ-45-2_001

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1397

Abstract:

اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و همچنین از جنبه هایاکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی حقوقی پیش رو، برقراری رابطهسببیت بین عمل زیانهار با صدمات وارد شده به محیط زیست بامشکلاتی همراه است و ازطرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباغیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمان طولانی است. با عنایت بههمین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی از جمله اصل احتیاطی برای حفظ حمایتاز محیط زیست مآلا تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در اینمقاله سعی بر آن است تا با پریاختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوقبین الملل محیط زیست پرداخته شود.

Keywords:

اصل (15) اعلامیه ریو , اصل احتیاطی , بازیارندگی , حقوق بین الملل محیط زیست , صدمات زیست محیطی

Authors

سیدفضل اله موسوی

استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

علیرضا آرش پور

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان