شاخصه های رمانس در منظومه همای و همایون بر مبنای نظریه نورتوروپ فرای

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 380

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNRPL09_215

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

با آنکه رمانس نوع ادبی مختص فرهنگ غربی است، در ادبیات شرق بویژه ادبیات ایران ردپای آن را میتوان دید. بازخوانی مولفه های این نوع ادبی در ادبیات فارسی از منظر آرای نورتروپ فرای 1991 – 1912)م) میتواند نشانه های این مدعا را؛ یعنی همپایگی برخی منظومه های شرقی با رمانس غربی آشکار سازد. این جستار برمبنای آرای نظری فرای در تحلیل و تفسیر چگونگی ظهور قهرمان تلاش کرده است الگوی ساختاری سفر قهرمان را مطابق نظریه وی واکاوی کند. از نتایج تحقیق برمی آید که در همای و همایون واکنش قهرمان در مواجهه با رویدادهای مختلف، چگونگی تعامل با قهرمان زن، محوریت عشق در داستان، سفر، تعقیب و گریز، نبرد دلاورانه و سرانجام تعالی قهرمان، معیارهای رمانسگونگی منظومه همای و همایون به شمار می آید

Authors

سیدعلی قاسم زاده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):

اسد رجب نواز

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)