تجربه شیلی، ترکیه برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 552

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP24_016

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398

Abstract:

شیلی، ترکیه برزیل از کشورهایی هستند که با موفقیت از سیاست هدفگذاری تورم تبعیت کرده توانسته اند تا حد زیادی از شدت نوسانات تورمی در اقتصاد خود بکاهند. بررسی تجربه این کشورها در این زمینه ساز کار عملی که در برخورد با این مسیله پیش گرفته اند، مسیله مورد مطالعه در این گزارش سیاستی است.

Authors

ایلناز ابراهیمی

استادیار گروه پولی ارزی، پژوهشکده پولی بانکی