برآورد مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه طی سال های 1395-1392 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 776

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_212

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

Abstract:

دریاچه ارومیه یکی از مهمترین پهنه های آبی داخلی ایران است که در دو دهه اخیر میزان مساحت سطحی و همچنین سطح تراز آن نوسانات زیادی داشته است. در این تحقیق مساحت سطحی دریاچه ارومیه طی سال های 1392 تا 1395 شمسی به صورت ماهیانه و با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم های پردازش تصاویر ماهواره ای تخمین زده شده است. جهت محاسبه مساحت سطحی دریاچه برای سال های 1392 تا 1395 ، الگوریتم مرکب از باند قرمز با مادون قرمز نزدیک (شاخص NDVI ) در شناسایی و محاسبه مساحت محدوده آبی دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر سنجنده مادیس نیز پیاده سازی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم موردنظر برای تصاویر سنجنده مادیس نیز از دقت قابل قبولی برخوردار است. همچنین سطح دریاچه ارومیه بدست آمده از مطالعه حاضر با اطلاعات سطح دریاچه، استخراج شده از روابط بسیمتری موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو مقایسه گردیده است. مساحت بدست آمده نسبت به ارقام سطح بسیمتری سال 1392 دارای تخمین دست بالا و نسبت به ارقام سطح بسیمتری سال 1394 داری تخمین دست پایین می باشد.

Keywords:

دریاچه ارومیه , مساحت سطحی , ماهواره لندست 8 , الگوریتم های شناسایی آب و رطوبت , سنجنده مادیس

Authors

سهیلا یونس زاده جلیلی

کارشناس مرکز تحقیقات سنجش از دور ( RSRC ) دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی جوادیان

کارشناس مرکز تحقیقات سنجش از دور ( RSRC ) دانشگاه صنعتی شریف

مسعود تجریشی

استاد دانشکده مهندسی عمران و رییس مرکز تحقیقات سنجش از دور ( RSRC )، دانشگاه صنعتی شریف

حمید طاهری شهرآیینی

مشاور مرکز تحقیقات سنجش از دور ( RSRC ) دانشگاه صنعتی شریف