محاسبه غلظت نمک ترسیب و انحلال یافته در دریاچه ارومیه به کمک مدل سازی معکوس

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 718

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0456

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

دریاچه ارومیه به منزله یک الکترولیت قوی که حاوی نمکهای گوناگون می باشد، از یک هویت ترمودینامیکی برخورداراست. با افزایش تبخیر و دمای آب دریاچه، غلظت یون های موجود در دریاچه تغییر یافته و در صورت گذر از حالت حدیاشباع، نمک ها ترسیب و با ورود آب شیرین در صورت فراهم بودن شرایط مجددا حل می شوند. هدف از این مقاله تعیینمیزان ترسیب و انحلال نمک کلرایدسدیم در دریاچه ارومیه در بازه زمانی ماهانه 1392-1386 می باشد. بدین منظور ازنرم افزار PHREFQC و پایگاه اطلاعاتی Pitzer استفاده شده است. با استفاده از مدلسازی معکوس، نحوه تغییرات زمانی غلظت کلراید سدیم موجود در آب دریاچه تعیین شده است. از تاریخ شهریور 1386 تا خرداد 1392 مجموعا به ترتیب 97 و 140 میلیون تن نمک کلراید سدیم در دریاچه رسوب و یا حل شده است.

Authors

ندا امامی

کارشناس ارشد مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی شریف

مسعود تجریشی

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

محمدامین طالقانی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران