ترمیم بتن های کم مقاومت بواسطه تزریق گوگرد مذاب

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM01_0371

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1398

Abstract:

بهبود مشخصه های مکانیکی همانند مقاومت فشاری، نفوذ پذیری، جذب آب، دوام و ... در بتن هایی که در ساخت (عدم رعایت نسبت آب به سیمان)، اجرا یا عمل آوری آنها کوتاهی شده و یا در معرض حجوم عوامل خارجی مانند سولفاته ها، یون کلرید، مواد خورنده شیمیایی، اسید ها و ... قرار گرفته اند به واسطه تزریق گوگرد مذاب حایز اهمیت است و بستری را برای ترمیم این نوع بتن ها با روندی ساده و هزینه ای به مراتب پایین تر از سایر هزینه های رایج ترمیم فراهم آورده است. استفاده از این بتن در مکانهایی که بتن های سیمانی معمولی غیرقابل استفاده است می تواند جایگزین مناسبی باشد. استفاده صحیح از مصالحی که با هزینه به مراتب پایین تر از سیمان تولید می شوند در صنعت ساخت و ساز، خود، باعث کاهش هزینه ها می شود.

Keywords:

گوگرد , بتن گوگردی نفوذی , نمونه های ترمیم یافته , افزایش مقاومت.

Authors

هادی امینی پیرجل

دانشجوی کارشناس ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد مقصودی

استادیار مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان-