بتن الیافی و کاربرد آن در سازه های بتنی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,834

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE03_026

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

در طراحی یک پروژه بکارگیری مصالح مناسب ، مقاوم و ارزان از مهمترین وظایف یک مهندس به حساب میآید. یکی از مهمترین و ارزان ترین مصالح موجود که در دنیا کاربرد وسیعی دارد بتن است. مزایایی که بتن از آن برخوردار است باعث شده که مورد علاقه اکثر مهندسین، طراحان و کارفرمایان باشد. از عمدهترین مزایای بتن، امکان بکارگیری آن در اغلب مناطق جغرافیایی، استفاده از مصالح طبیعی و ارزان، دارا بودن هزینه کم در مقایسه با حجم زیاد عملیات، شکل پذیری آن با توجه به اشکال هندسی طرح، امکان مکانیزه کردن عملیات، عدمنیاز به نگهداری پرهزینه سازه در طول عمر بهره برداری و... است. در مقاله حاضر مزایای بتن الیافی و منحصرا اثر الیاف بر رفتار بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و کاربرد الیاف به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده است.

Authors

علیرضا نیکبخت فینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران

محمد فیاض

استاد، دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران