تعلیم وتربیت ازدیدگاه قرآن و اندیشمندان اسلامی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 545

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF06_023

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

Abstract:

تعلیم و تربیت از همان ابتدا و در طول تاریخ زندگی بشر مورد توجه انسانها بودهاست که این مقاله قصد دارد دیدگاه ها و نظریات را از دیدگاه قرآن کریم و علما و دانشمندان اسلامی در خصوص تعلیم و تربیت بررسی کند. در این مقاله که با روش تحلیلی، اسنادی تدوین شده است تعلیم و تربیت را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار دادیم که توجه خاصی به تعلیم و تزکیه دارد سپس مسایل اساسی تربیت از دیگاه امام خمینی(ره)، تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری همراه با ارکان، اهداف و اصول تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفتهاست در ادامه انواع تربیت و اهداف تعلیم و تربیت را از دیدگاه ابن سینا بررسی کردیم و در آخر تعلیم و تربیت را از نظر فارابی و خواجه نصیر طوسی را بیان نمودیم که فارابی اهداف و اصول تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار داده و تعلیم تربیت را راهی برای فراهم نمودن سعادت تک تک افراد جامعه میداند.

Authors

مهدی عامری

عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور

فریدون احمدی مفرد

دانشجو کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

قاسم آراوند

فرهنگی شاغل در آموزش وپرورش منطقه مارگون

ثریا رضوی جو

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یاسوج