بررسی اثر تعاملی بین کمال طلبی و میزان ساعات سپری شده در باشگاه بر قدردانی بدن در بین جوانان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 563

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP05_045

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

از آنجایی که رسانه های تاثیر بسیاری در تصور افراد از شکل بدنی خود دارند، موضوع تصویر بدنی در بین جوانان از اهمیت زیادی برخوردار شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر تعاملی بین کمال طلبی و میزان ساعات سپری شده در باشگاه ورزشی بر قدردانی بدن در بین جوانان می باشد. بدین منظور تعداد 398 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس با سهولت در این پژوهش شرکت کردند. این پژوهش به روش کمی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه قدردانی از بدن و پرسشنامه کمال طلبی و تفکیک کمال طلبی مثبت و منفی گرداوری شدند. نتایج نشان داد که کمال طلبی و تعداد ساعات صرف شده در باشگاه ورزشی در یک هفته ارتباط معنی داری با قدردانی از بدن دارد. یافته های این پژوهش می تواند چشم انداز وسیع تری به تحقیقات آینده داشته باشد که بتواند بستر بهتری برای تصویر مثبت از بدن را به جای اندازه گیری مکرر بدن یا رضایتمندی از بدن را ایجاد کند. یافته های این پژوهش در حیطه ی روانشناسی و مشاوره، بویژه در روانشناسی مثبت نگر و سلامت قابل توجه می باشد. این پژوهش می تواند دری به سوی کمک به افراد جامعه برای بالا بردن میزان قدردانی از بدنشان باشد.

Authors

سونیا خدابخش

دانشگاه رسام

سمانه خدابخش

دانشگاه پیام نورکرج