بررسی میزان جابجایی زمین در اثر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از داده های راداری ماهواره سنتینل 1 –

Publish place: Geomatics & GIT 1397
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,540

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT03_034

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

زلزله جزو ناگهانی ترین و پرآسیب ترین بلایا از نظر خسارت جانی و مالی است. اقدامات زیادی پس از وقوع زلزله به منظور کمک رسانی و امدادونجات صورت میپذیرد. یکی از اقدامات مهم پس از وقوع این بحران برآورد میزان جابجایی و پایش تغییرات حاصل از آن میباشد. سنجش ازدور به عنوان ابزاری کارآمد، سریع و کم هزینه میتواند ما را در این امر یاری کند. با دستیابی به داده های راداری مخصوصا بعد از پرتاب ماهواره سنتینل – 1 که دسترسی به دادهها را چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مالی ساده تر ساخت، کاربردهای نوینی ایجاد شد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری به برآورد میزان جابجایی زمین حاصل از زلزله سرپل ذهاب که در تاریخ 21 آبان ماه 1396 به وقوع پیوست، میپردازیم. به طوریکه نتایج تحقیق نشان میدهد مقدار بیشینه جابجایی سطح زمین به میزان 88 سانتیمتر بالاآمدگی و 37 سانتیمتر فرورفتگی میباشد. بررسی نتایج با داده های حاصل از مطالعات زمین شناسی و زلزله شناسی نشان از کارآیی روش تداخلسنجی راداری برای برآورد میزان جابجایی زمین در اثر زلزله دا رد

Authors

مهدی خوش لهجه

دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده نقشهبرداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سحر مومنی

دانشجوی کارشناسیارشد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز

یاسر مقصودی

استادیار گروه نقشهبرداری، دانشکده نقشهبرداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی