بایدها ونبایدها در فراتحلیل مقالات آزمایشی و شبه آزمایشی حوزه آموزش زبان انگلیسی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 312

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELSCONF06_007

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

پژوهش های مروری نظام مند و فراتحلیلی در سطح بین المللی رو به افزایشند اما این گونه از پژوهش ها، علیرغم تاکیداندیشمندان حوزه آموزش زبان، مخصوصا در ایران با اقبال کمتری روبرو بوده است. ارتقای پزوهشهای مبتنی بر مرور نظام مند وفراتحلیل در ایران و بازتاب نتایج حاصل از این شیوه قدرتمند پژوهشی از نیازهای جامعه علمی حوزه آموزش زبان و متضمناثارسودمند عملی و نظری است. در اثر حاضر، با بررسی چرایی و چگونگی مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های آموزش زبانانگلیسی، کوشش شده است تا درک بهتری از این گونه پژوهش ها ارائه شود. به این منظور، کاربرد این روش از طریق مطالعاتکلیدی فراتحلیل در حوزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به تصویر کشیده شده است و تلاش شده است چارچوب کلیپژوهش های فراتحلیلی برای پژوهشگران ارایه شود. این پژوهش نشان می دهد که انتقادات نظری پراکنده در مورد فراتحلیل بیشتربرای بهبود این شیوه ارائه شده اند نه برای زیر سوال بردن اصول این شیوه پژوهشی. بنابر این، فراتحلیل را می توان جز معدودشیوه های پژوهشی معتبر در خلاصه سازی پژوهش های پیشین دانست که با نگاهی به گذشته، مسیر پژوهش های آتی در دامنهمورد پژوهش را مشخص می کند. محتوا و یافته های این مقاله می تواند برای درک پژوهش در حوزه آموزش زبان دوم به طورعام و پژوهشگری در این حوزه به طور خاص مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

عباس زارعی

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

تهمینه خلیلی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران