معرفی روشی جدید جهت بهبود امنیت و تحمل پذیری خطا در اینترنت اشیاء

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,629

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF04_122

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

با افزایش کاربردهای اینترنت اشیاء (IoT) انتظار می رود تا سال 2020 تعداد 50 میلیارد دستگاه به هم متصل در اطرافما در حال اجرا باشند، بنابراین روشهای عادی احراز هویت یک مسئله ی اساسی خواهند بود تا از ایجاد یک بار پردازشیجدی و زیاد بر روی سرور پیشگیری شود. همانطور که مشخص است، برخی از وسایل می توانند مشخصات یکسانی ازقبیل منطقه ی جغرافیایی یکسان و ویژگی های یکسانی را به اشتراک بگذارند. در این مورد، این وسایل می توانند در گروهیکسانی قرار گیرند و گروه با یک شناسه مشخص شود. با استفاده از مزایای این روش، تمام وسایل می توانند همزمان بااستفاده از شناسه ی گروهی مورد احراز هویت قرار گیرند. در میان مسائل احراز هویت گروهی، اگر یک دستگاه که عضوگروه است، نتواند از طریق توزیع کنندهی گروه به طور عمد یا ناخواسته احراز هویت شود، آنگاه گروه هویت خود را ازدست می دهد. این از دست رفتن هویت باعث می شود تا احراز هویت کل دیگر دستگاه های موجود در گروه نیز با شکستمواجه شود. برای حل این مسئله در اینترنت اشیاء، یک روش تحمل پذیری خطا برای معماری احراز هویت گروهیمعرفی می شود. الگوریتم تحمل پذیری خطای پیشنهادی اجازه میدهد تا با وجود وسایل خراب در گروه، بازسازی شناسهبرای احراز هویت گروهی صورت پذیرد. در واقع، اگر تعداد کافی از وسایل گروه در دسترس باشند، آنگاه بازسازیشناسه ی گروهی می تواند با استفاده از روش به اشتراک گذاری چندین کلید مخفی بر اساس کدهای اصلاح خطا انجام شود.

Authors

مهران ترکاشونددهنوا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر ، گروه ارشد نرم افزار، ملایر، ایران

عباداله زهره وندی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر ، گروه ارشد نرم افزار، ملایر، ایران