رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 315

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJMA-14-54_003

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1398

Abstract:

دقت پیشبینی سود میتواند بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود که با افزایش دقت پیشبینی سود، کارایی سرمایهگذاری افزایش و سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری میپردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصتهای رشد به عنوان معیار کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و به منظورارزیابی میزان دقت پیشبینی سود از معکوس قدر مطلق تفاوت اولین EPS پیشبینی شده و EPS واقعی تقسیم برEPS پیشبینی شده استفاده شده است.قلمرو زمانی این پژوهش دوره 5 ساله از ابتدای سال 88 تا پایان سال 92 در نظر گرفته شده و نمونه پژوهش شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحلیل- های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و از 10 متغیر کنترلی نیز در مدلها استفاده شده است. نتایجحاصل از پژوهش نشان داد که دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و با سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه منفی دارد 

Keywords:

دقت پیشبینی سود , کارایی سرمایهگذاری , سرمایهگذاری بیش از حد , سرمایهگذاری کمتر از حد

Authors

یحیی حساس یگانه

استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

محمد مرفوع

استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

معصومه نقدی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران نویسنده مسئول

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • انواری رستمی، علیاصغر؛ تجویدی، الناز؛ جهانگرد، میثم. ) 1394 (. ...
 • ثقفی، علی، و عرب مازار، مصطفی. ) 1389 (. کیفیت ... [مقاله ژورنالی]
 • ثقفی، علی، و معتمدی، مجید. ) 1390 (. رابطه میان ...
 • خالقی مقدم، حمید؛ رحمانی، علی ) 1382 (. سودمندی اقلام ...
 • خدائی، محمد، و یحیایی،منیره. ) 1389 (. بررسی رابطه بین ...
 • خدامیپور، احمد؛ حسینی نسب، حجت؛ حیاتی، حسین. ) 1394 (. ...
 • رحمانی، علی؛ حیاتی، نهاله. ) 1395 (. تاثیر دقت برآوردی ...
 • سامی، منیژه؛ مهرمنش، حسن؛ ترکی، لیلا ) 1392 (. بررسی ...
 • بینالمللی علوم کاربردی و بنیادی، شماره 4 . ...
 • فروغی، داریوش، و صادقی، محسن. ) 1389 (. رابطه محافظهکاری ...
 • گودرزی، احمد؛ بابازاده شیروان، هانی. ) 1394 (. بررسی رابطه ... [مقاله ژورنالی]
 • رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری 65  مرفوع، ...
 • هاشمی، عباس؛ صمدی، سعید؛ هادیان، ریحانه. ) 1393 (. اثر ...
 • Baik, B., Farber, D. D., and Lee, S. (2011) CEO ...
 • Felleg, R. (2015), Market Reactions to Management Earnings Forecasts. The ...
 • Gan, H. (2015). CEO Managerial Ability, Corporate Investment Quality, and ...
 • Goodman, T. H., Shroff, N., Neamtiu, M., and and White, ...
 • Hirst, D. E., Koonce, L., and Venkataraman, S. (2008). Management ...
 • Karageorgiou, G., and serafeim, G. (2014). Earnings Guidance- Part of ...
 • Lara, J. M., Osma, B. G., and Penalva, F. (2010). ...
 • Verdi, R. S. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. ...
 • نمایش کامل مراجع