فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی

Journal of Financial Accounting Research

مجله پژوهش‌های حسابداری مالی بر اساس ابلاغیه شماره ۶۴۰/۱۱/۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی و  دارای شماره استاندارد بین‌المللی ۷۶۹۱-۲۰۰۸ ( نسخه‌ چاپی) و ۳۴۰۵-۲۳۲۲ ( نسخه‌ الکترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی در زمینه‌های ذیل مقاله دریافت می‌کند: گزارش‌گری مالی، رویکردهای جدید در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری، حسابداری اجتماعی، استانداردهای حسابداری مالی، بازارهای سرمایه و اطلاعات حسابداری، پژوهش‌های رفتاری در حسابداری مالی، اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات