مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 580

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1398

Abstract:

در ساختمان های بنایی، اعضای سازه ای اصلی که با نیروهای جانبی مقابله می کنند، دیوارها هستند. از مسائل مهم در طرح بهسازی، شناسایی موثرترین روش بهبود در سطوح تغییرمکان های مختلف، می باشد. به همین منظور در این مطالعه با مبنا قراردادن نتایج آزمایشگاهی 12 نمونه دیوار غیرمسلح و تقویت شده تحت بار چرخه ای، و براساس مقادیر بهینه پارامترها برای بهترین کالیبراسیون نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی موجود؛ در گام یک، با تغییر در مشخصات دیوارهای غیرمسلح و مسلح شده با بتن پاشی یکطرفه و دوطرفه، برای هریک از مصالح تشکیل دهنده دیوارهای مورد بررسی، مقداری به عنوان سهم آن مصالح در سه سطح تغییر مکانی: تغییرمکان تسلیم، تغییرمکان متناظر با مقاومت حداکثر و تغییرمکان نهایی ارائه شده است (مقادیر محاسباتی). در گام دوم با تغییر ضخامت لایه مصالح بنایی در دیوارهای آجری غیرمسلح و تغییر ضخامت لایه مصالح بنایی، لایه مصالح بتنی، قطر میلگردها و فاصله شبکه میلگردها، در دیوار آجری مسلح شده یکطرفه و دوطرفه، مقادیر تحلیلی حاصل از نرم افزار (مقادیر تحلیلی) استخراج شده است. درنهایت در گام سوم مقادیر محاسباتی پیشنهادشده در گام یک با مقادیر تحلیلی استخراج شده در گام دو مقایسه گشته است. در دیوارهای غیرمسلح، مقادیر محاسباتی برای سهم مقاومت مصالح بنایی از مقاومت کل دیوار در سه سطح تغییرمکانی مورد مطالعه در حدود 97% تخمین زده شده است. در دیوارهای مسلح شده با بتن پاشی یک طرفه و دو طرفه، در سطوح تغییرمکان تسلیم و تغییرمکان متناظر با مقاومت حداکثر، بیشترین سهم را بتن و در سطح تغییرمکان نهایی در دیوار با بتن پاشی یک طرفه بیشترین سهم از آن مصالح بنایی و در دیوار با بتن پاشی دو طرفه بیشترین سهم را در مقاومت دیوار، میلگردها دارند. میانگین خطای مقادیر محاسباتی نسبت به مقادیر تحلیلی حاصل از گام دو در دیوارهای مورد مطالعه در حدود 7/5% بدست آمده است.

Authors

الهه السادات هاشمی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

عبدالرضا سروقدمقدم

دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

نادر خواجه احمد عطاری

استادیار، پژوهشکده ساختمان و مسکن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

سید امیرحسین هاشمی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghiassi, B., Soltani Mohamadi, M. and Tasnimi, A.A. (2011). Linear ...
 • Improvement Network brick walls with steel and concrete lining. (2011) ...
 • Kalali, A. and Kabir, M.Z. (2011). Out-of-Plane Performance Based on ...
 • Hashemi, E.S. (2013). Numerical investigation of the behaviour of masonry ...
 • Shing, P. B., M. Schullar, and V. S. Hoskere. (1990). ...
 • Larbi, A., and H. G. Harris. (2013). Seismic Performance of ...
 • Magense, G., and Calvi, G.M. (1992). Cyclic Behavior of Brick ...
 • Jankulosvki, E., and Parsanejad, S. (1995). Earthquake Resistance of Unreinforced ...
 • Yoshimura, K., and et al. (1996). Effect of Vertical and ...
 • Magenes, G. (1996). In-Plane Cycle Testing on Reinforced Masonry Shear ...
 • Amjad, M. A. (1996) Elasticity and Shrinkage of Cement Sand ...
 • Tasnimi, A.A. (2006). Behaviour of confined and non - confined ...
 • Sideris, K. K., Manita, P. (2004).  Estimation of Ultimate Modulus ...
 • Kheder, G. F., and Al-Windawi, S. A. (2005). Variation in ...
 • Hemant, B., and et al. (2007). Stress-Strain Characteristic of Clay ...
 • Ghiassi, B., Soltani, M. M., Tasnimi, A. A. (2012). A ...
 • Iranian resources and engineering management, IREMCO. (2010). Experiences and lessons ...
 • Page A. W. (1978). Finite Element Model for Masonry. Journal ...
 • Lourenco P.B., Rots G. (1997). Multisurface Interface Model for Analysis ...
 • Final reports 20 samples brick wall. Tehran University, Tehran. (in ...
 • نمایش کامل مراجع