بررسی تطبیقی آوایی و دیداری در موسیقی و معماری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 637

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHMATH01_013

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

مفاهیم معماری ملموس، عینی، ثابت و ایستا هستند که موجب خلق فضاهای مادی و معنوی می شوند و مفاهیم موسیقی تجریدی، ذهنی و متحرک هستند که تنها موجب خلق فضای معنوی می شوند. معماری و موسیقی با دمیدن حیات و احساس به اعداد، به ریاضیات زیبایی و ابعاد تازه ای می دهد. رسیدن به تناظر کیفی میان این دو هنر، می تواند راهی برای ارتقای زیبایی شناختی در معماری باشد. درک زیبایی بی واسطه موسیقی در ذهن و به کارگیری عوامل زیبایی بخش آن در معماری، عامل اصلی شکل گیری این پژوهش می باشد. مطالعه اسنادی و کتابخانه ای اساس بیان، تحلیل و توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را تشکیل داده است. ردیابی و یافتن عوامل کیفی مانند سلسله مراتب، ارتفاع، اوج و حضیضهایی که سایه روشنهای لطیفی را ایجاد می نماید؛ ریتم های خلق شده در اثر سکون و حرکت، تقارن ها و نقش کیفی خط در وجوه مشترک موسیقی و معماری از یافته های این مطالعه است.

Authors

جواد دیواندری

استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

رقیه رسول زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه کاشان

اکبر شیرمحمدزاده

دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عمار اسلامخواه

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز