الویت بندی توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی براساس روش های Dematel و AHP

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 572

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_057

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

مدل تعالی سازمانی EFQM یک ابزار مدیریتی است که بسته به سازمانی که در آن اجرا شده یا مورد مطالعه قرار می گیرد،دارای ابعاد و زوایای مختلف می باشد؛ به طوری که در یک سازمان ممکن است معیار منابع انسانی در اولویت قرار بگیرد در حالی که در سازمان دیگر این معیار در اولویت نباشد. در این تحقیق سعی بر آن شد که از میان 9 معیار و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی، 5 معیار توانمندساز )رهبری، منابع انسانی، خط مشی و استراتژی، شراکت ها و منابع و فرایندها( را انتخاب کرده و به وسیله روش DEMATEL رتبه بندی و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هر یک را تعیین کنیم و در آخر به وسیله روش AHP و با استفاده از نرم افزار Super decision به هر یک از این معیار ها وزنی اختصاص دهیم. براساس نتایج، به طور کلی ترتیب وزن ها بدین صورت می باشد: معیار رهبری، معیار منابع انسانی، معیار خط مشی و استراتژی، معیار شراکت ها و منابع، معیار فرآیندها.

Authors

زهرا حاجی زاده

کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

پیام فرهادی

دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

اردلان فیلی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران