برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS12_143

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

در سال های اخیر استفاده از خودروهای الکتریکی به عنوان یک راه حل کارا برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی در حمل و نقل بسیارمورد استقبال مردم و دولت های مختلف در سراسر دنیا قرار گرفته است. با وجود مزایای قابل توجه خودروهای الکتریکی، به دلیل طولانی بودن زمان شارژگیری و کوتاه برد بودن این خودروها نسبت به سایر خودروها، رانندگان با نگرانی اتمام انرژی در طول مسیر همراه هستند. از این رو مطالعات زیادی در مورد مسیریابی و برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی برای رفع این چالش صورت گرفته است. در این پژوهش نیز یک برنامه ریزی مناسب برای شارژگیری یک خودرو الکتریکی به منظور کمینه کردن هزینه های شارژ در طی سفر بین شهری ارائه شده است که طی آن مکان های توقف برای شارژگیری و مدت زمان شارژ در هر یک از این ایستگاه ها با استفاده از اطلاعات مسیر و ایستگاه های موجود در طول مسیر تعیین می گردد. در این مقاله محدودیت هایی از قبیل پنجره های زمانی، طول صف و متفاوت بودن قیمت برق در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده برای مسئله واقعی و یکی از بزرگراه های تایوان به کار گرفته شده و نتایج آن بررسی گردیده است

Keywords:

Authors

مهدیه مظفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

رامین احدی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

بابک رضائی خبوشان

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد